Informácie pre uchádzačov

Poplatky – info

V tejto sekcii nájdete kompletné informácie o poplatkoch, ktoré sa hradia v našej agentúre a odpovede na otázky súvisiace s úhradou poplatkov.

1. Registrácia v agentúre

Pri registrácii v našej agentúre platíte administratívny poplatok 30,- EUR s DPH za administratívu spojenú so spracovaním Vašej prihlášky a poradenské služby.

Administratívny poplatok je vyberaný výlučne na základe živnostenského oprávnenia spoločnosti PERSONÁLNE SLUŽBY s. r. o. Predmetný poplatok slúži na zabezpečenie organizačnej a administratívnej činnosti – zahŕňa prvotné informácie o činnosti agentúry, personálne poradenstvo, formuláre, vstupné rozhovory, prepisovanie životopisu do medzinárodne použiteľného formulára a preklad, digitálne spracovanie , preklad a kontrolu prihlasovacích formulárov, zadávanie podkladov do systému partnerských agentúr a ďalšie obdobné činnosti. Tento poplatok je nevratný. Vyššie uvedený administratívny poplatok teda nie je vyberaný za sprostredkovanie zamestnania a žiadnym spôsobom s následným sprostredkovaním práce nesúvisí.

Postup pri registrácii:

  1. Preštudujte podrobne podmienky programu a registrácie, ktoré sú uvedené pri každej krajine. Vyberte si druh pobytu, ktorý vyhovuje práve Vám.
  2. Zaregistrujte sa on-line v sekcii On-line registrácia.

  3. Pre úplnú registráciu uhraďte ADMINISTRATÍVNY POPLATOK 30,- EUR

Možnosti platby:

Vkladom alebo prevodom na bankový účet agentúry PERSONÁLNE SLUŽBY s. r. o. :

Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK67 0900 0000 0052 0333 0512

BIC/SWIFT: GIBASKBX

Var. symbol: dátum narodenia bez bodiek

Účel, popis platby: Vaše meno a priezvisko

Po obdŕžaní registračnej prihlášky a uhradení administratívneho poplatku začneme pracovať na Vašom umiestnení, príp. ihneď dohodneme termín podpísania pracovných zmlúv a vycestovanie.

2. Poplatky agentúre

V našej agentúre poplatok za sprostredkovanie práce neplatíte, práca je sprostredkovaná zdarma, avšak hradíte poplatok za asistenčné /poradenské / služby, alebo programové poplatky v prípade študijných alebo jazykových pobytov, nakoľko okrem samotného sprostredkovania zamestnania Vám poskytneme množstvo služieb, ktoré nemáme uložené zákonom, nie sú našou povinnosťou, ale poskytujeme ich našim kandidátom kvôli čo najvyššiemu pohodliu a získaní istoty po príchode do cudzej krajiny.

Poskytneme Vám kompletné poradenstvo ohľadne formalít, oznamovacích a registračných povinností, ako aj všeobecné informácie, čo je potrebné vybaviť pred vycestovaním do zahraničia a po príchode späť do krajiny.

Asistenčné služby zahŕňajú:

  • asistenciu pri vybavovaní dopravy do zahraničia a cestovného itinerára,
  • zaistenie odvozu z letiska alebo autobusovej stanice,
  • 
poskytnutie informácií ohľadom ubytovacích možností v zahraničí,
  • 
inštrukcie čo si vziať so sebou,
  • pomoc v krízových situáciách,
  • poskytnutie informácií o životných podmienkach, pracovných podmienkach a úradných povinnostiach v zahraničí.
  • poskytnutie kontaktov na koordinátorov a kontaktné osoby je samozrejmosťou.

Výška poplatkov za asistenčné služby a poradenstvo je od 100 do 250 EUR. Výška poplatku bude upresnená pri konkrétnej ponuke, telefonicky alebo pri osobnej návšteve – nakoľko samozrejmosťou u nás je aj flexibilita – to znamená, že vždy vieme vyjsť v ústrety uchádzačovi a prispôsobiť sa výškou poplatkov konkurencii – vždy sme otvorení dialógu, preto neváhajte s nami komunikovať – vždy nájdeme ideálne riešenie!